NO COVID 19
NE COVID 19
Neonemocněme COVID 19
Život ve zdraví je cesta

Oxid dusnatý - NO

Molekula bezbarvého plynu, která rozhoduje o zdraví a nemoci. 

Naše těla si ji vytváří sama.
Vytváří, ale ne vždy v dostatečném množství. 
Tehdy může dojít k situaci, kdy je přímo ohrožen náš život.
Často, převážně, zcela zbytečně...
Zdá se, že je tomu tak i při infekci SARS CoV - 2.
Tedy onemocnění COVID 19.

Od  hybridního produktu NO COVID 19 očekáváme:
* zvýšení zájmu o preventivní zdraví - bezplatné měření
* restart a umocnění vrozené obranyschopnosti
* celkové zvýšení funkčnosti a kondice organismu
* zlepšení stavu chronicky nemocných
* snížení počtů onemocnění i při masivní dávce infekce
* zmírnění průběhu a závažnosti "všech" onemocnění
* snížení smrtnosti, úmrtnosti, nakažlivosti v celkové populaci s rozvinutou obranyschopností, tedy podpořenou, vrozenou imunitou, platí i pro COVOD 19
* postupné, přirozené, "bezpečné" získání adaptivní, stádní - populační imunity
* snížení rizik a závažností průběhů civilizačních chorob obecně
* eliminaci a snížení následných dopadů nemocí, epidemií a pandemií
v individuálním i celospolečnském, dnes již i celosvětovém měřítku...

Předáním osobních dat souhlasíte s jejich zpracováním pro marketingové účely dle GDPR 

Ilustrační  foto převzaté ze salvia-os.cz. 3D model molekul No,-Wikipedie

Veškerá tvrzení, informace, logické vývody a závěry se opírají o poznatky, za něž byly uděleny 3 Nobelovy ceny již v roce 1998. Dále se opíráme o následné, prohlubující a aplikované výzkumy a veřejně dostupné studie. Nejobsáhlejší seznam literatury v českém jazyce je na straně 189 - 197 v knize  Program ANO NO, skutečný zachránce životaDr. Louis J. Ignarro, vydavatelství  Práh, r. 2005. Další informace naleznete na Wikipedii , na požádání  u nás u RNDr.Vladimíra Hricika, CSc.

                OXID DUSNATÝ - NO                          zachránce života, obnovení zdraví, kondice a krásy 

Lék

Lék je jako požárník u rozdmýchaného ohně.
Může jen mírnit průběh katastrofy...
Ve skutečnosti nás chrání jen imunitní systém a dobrá kondice
Je nutno pro jejich fungování vytvořit optimální podmínky.

Ti kteří imunitu
a kondici začnou budovat ještě dnes,

zítra mají šanci neonemocnět nebo jen s mírným průběhem nebo alespoň nezemřít. Naše organismy nemohou mít dobrou imunitu, kondici a nemohou odolat infekci, pokud nejsou, krom celé řady dalších aspektů dobře živeny. Často malicherné nedostatky ve výživě mohou mít zcela fatální důsledky - oslabený organismus - oslabenou imunitu !!!

ilustrační foto
ilustrační foto
ilustrační foto
ilustrační foto

Malé děti nebývají SARS CoV 2 zasaženy a přitom nemohou mít zcela rozvinutou adaptivní imunitu. Co tyto malé bezbranné tvorečky chrání? Ne všechny děti mají na krku zlatý křížek. Je jejich ochranou "jen" imunita vrozená? Jaký je rozdíl u dítěte a staršího člověka? Jeden z velkých rozdílů je, schopnost tvořit optimální množství a hladinu oxidu dusnatého. NO, jako součást boje s infekcí. NO jako nezbytná součást regulace organismu při obraně proti patogenům obecně. NO jako plynná molekula, zcela zásadně ovlivňující průběh a závažnost nemoci. Jakékoliv nemoci. Civilizačních nemocí zejména.

Nabídka dnes:

Bezplatné orientační změření kondice vašich tělesných funkcí, kondice orgánových skupin, intoxikace, vyživenosti vitamíny, aminokyselinami, stopovými prvky...

Správné hodnoty jsou základem pro cestu ke zvýšení Vaší odolnosti proti COVID 19 i všem tuto nemoc komplikujícím rizikům současných civilizačních chorob. Pokud Vám jde jen
o kondici a sportovní výkon, jste u nás rovněž na správně adrese. Posilte svou vrozenou imunitu. Mějte kondici dítěte.
Je dobré vědět, kde začít. Vědět, kde jsou slabiny největší...

Všichni máme tendenci vše odkládat...
někdy to může být rozdíl mezi spokojeným životem a obtížemi...

Převzaté ilustrační foto
Převzaté ilustrační foto

IMUNITA - PREVENCE

COVID 19 ještě nikdy nikoho zdravého neusmrtil.
Lidé byli vystaveni masivní infekci a vůbec neonemocněli.
Jiní onemocněli, ale měli jen mírné příznaky.
Mnoho lidí onemocnělo se závažným průběhem nemoci.
Někteří zemřeli, přestože dávka počáteční infekce byla malá.

Závěr studie SARS CoV 2 z autobusu ve Wu-chan-Čína

Lidé se v autobusu nakazili i po té co v něm již infekční pasažér necestoval.
Naopak, někteří seděli po celou dobu na sedadlech kolem
a vedle infekční osoby a zůstali zdrávi, přes předpoklad masivní dávky a absorpce infekce. Co je chránilo?
Proč nezemřeli?!  Proč neonemocněli?! Měli jen štěstí, nebo pravděpodobněji silnou obranyschopnost - imunitu?.

Jsme si jisti, že jsme v kondici...? Jsme dost odolní..? Další otázky nemá smysl běžně pokládat ani číst.
Jsou velmi sugestivní. Ale uvědomme si. Může jít o zdraví. Může jít o spokojený život. Pracujme na sobě.

Je naší povinností a odpovědností být v pořádku,
nebýt nebezpečným sobě ani druhým. 
Pokud nechcete být znepokojeni, v souvislosti
s případným onemocněním, tyto otázky si nečtěte. Rovnou na sobě prostě pracujte a vše bude v pořádku.
( Co nám řekne naše okolí...? Jak na nás budou pohlížet
v práci...?  Nepřijdeme o ni,,,?  Jsme zodpovědní pouze
za sebe...? Nebo i rodinu...? Přátele...? Kolegy...?
 
Onemocníme..? Koho dalšího nakazíme my...?
Jak to zvládne on(a), ono..? Jaký to bude mít průběh..? Doma...? V nemocnici...?  Na jednotce intenzivní péče...?

Budeme mít štěstí a přežijeme to...?   Co nám říká již nyní naše svědomí...? )
Dítě si tyto otázky neklade. Nemusí. Nemusíte ani vy, pokud pracujete na svém zdraví.
Praxe ukazuje, že přirozená imunita dítěte jej před infekcí pravděpodobně chrání. 
Závěr:
 Je třeba mít kondici dítěte - nemluvněte.
Neoslabenou vrozenou imunitu.
Štěstí a křížek jsou velcí pomocníci.
Zvlášť pro některé, jak demonstruje ilustrační foto kojence.
Našli jsme pro vás cesty, jak jít štěstí i víře ve zdraví naproti.
Nobelovi ceny, ale zejména praxe dokladuje, že jednou
z těchto cest je... 
"NO COVID 19".


Laskerova cena

tři Nobelovy ceny

Tytul Laskerova cena byla každoročně udělována od roku 1945 žijícím osobám, které učinili významné příspěvky k lékařské vědě. Nebo tomu, kdo provedl veřejnou službu jménem medicíny.
Laskerovy ceny spravuje Laskerova nadace, kterou založil Albert Lasker a jeho manželka
Mary Woodard Laskerová (později aktivistka v oblasti lékařského výzkumu).
Oceněné osoby se někdy označují jako "američtí nositelé Nobelovy ceny" https://cs.qaz.wiki/wiki/Lasker_Award.
V roce 1996 tuto cenu obdržel i pan Ferid Murad, muž, jež nás spolu s dalšími inspiroval
a který spolu inspiroval i Nobelův výbor k udělení tří cen za objevy v medicíně, fyziologii a lékařství....

Louis J. Ignarro, 1998 Nobelova cena za fyziologii a lékařství, viz. wikipedie
Louis J. Ignarro, 1998 Nobelova cena za fyziologii a lékařství, viz. wikipedie
Robert F. Furchgott, 1998 - Nobelova cena za fyziologii a medicínu, viz. wikipedie
Robert F. Furchgott, 1998 - Nobelova cena za fyziologii a medicínu, viz. wikipedie
Ferid Murad, 1996 - Laskerova cena, 1998 - Nobelova cena za fyziologii a lékařství, viz wikipedie
Ferid Murad, 1996 - Laskerova cena, 1998 - Nobelova cena za fyziologii a lékařství, viz wikipedie

                     Louis J. Ignarro obdrželi společně s Robertem F. Furchgottem a Feridem Muradem
               Nobelovi ceny za fyziologii a lékařství,  za rok 1998 za vyjasnění role oxidu dusnatého
jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva...
 


RNDr. Vladimír Hricik, CSc. ověřil funkčnosti objevů nositele Nobelovy ceny Louise J. Ignarra
a rozvinul jejich možnosti.
Vznikl tak základ několika produktů, pro obnovení přirozené imunity.
(Pozn.: Krom jiného i budoucí základ našeho nynějšího produktu "NO COVID 19".)
Inovované produkty z výzkumu RNDr. Vladimíra Hricika, CSc. vytváří základní předpoklady
pro přirozenou tvorbu NO organismem i u oslabeného jedince.
Jde o základní předpoklady pro regeneraci a přežití, při nedostatku NO v organismu.
Nedostatku, jímž trpí všichni oslabení a nemocní.
Všichni, kteří zemřeli, nebo měli těžký průběh onemocnění COVID 19, s největší pravděpodobností zároveň trpěli nedostatečnou tvorbou NO ve svých tkáních. 
Obnovení přirozené imunity úzce souvisí s vazodilatací, obnovením přirozeného oběhu tělních tekutin,  zejména mikrokapilárního oběhu krve, s tím souvisejícím okysličením, vyživeností, detoxikací...
Obnovení přirozené imunity souvisí s antibakteriálnimi, 
antivirovými účinky, neurotransmisemi i mnoha dalšími aspekty, jež NO v organismu ovlivňuje.

                               Zásadní je začít s obnovou organismu ihned, dříve, než li bude pozdě...!!!

NO Covid 19, E mail: nocovid19cz@gmail.com, Tel: +420 733 403 400
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky